Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 13.hod - 18. hod (mimo středy a víkendy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (mimo středy a víkendy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
 • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
 • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
 • - služby jsou poskytovány zdarma
 • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
 • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
 • - není nutná žádná registrace či vstupenka
 • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Tulip - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ:
Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně
vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a trávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.

MOTTO:                                                                                                                                                                      TULiP je otevřený prostor pro tebe a tvé nápady. Jsme tu pro tebe TADY a TEĎ.

 

www.youtube.com/watch

CÍLE:

Strategickým cílem naší služby je informovaný uživatel, který dokáže zvládnout kritické období dospívání a je schopen smysluplně trávit svůj volný čas, umí pracovat s informacemi a samostatně řešit krizové situace ve svém životě.

Dlouhodobé cíle:

1. Podpora dospívajících ve zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.

2. Minimalizace sociálních rizik vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.

3. Mladý člověk schopný aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.

4. Sociální služba založená na dodržování práv uživatelů, profesní etiky kontaktní práce a poskytovaná dle principů nízkoprahovosti.

5. Psychická, fyzická, právní a sociální ochrana uživatele při pobytu v zařízení. 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ve věku 12 - 26 let, které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
 • tráví volný čas na ulici v regionu Uherské Hradiště
 • jsou ohroženy nežádoucími jevy (závislosti, šikana, záškoláctví aj.)
 • ocitli se v nepříznivé životní situaci
 • mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.

Do cílové skupiny nespadají:

 • děti a mládež se specifickými potřebami, které naše sociální služba nemůže zabezpečit (např. problémová komunikace, osoby se zjevným psychickým onemocněním, prostorové bariéry, práce s osobami závislými na návykových látkách).

POPIS ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SLUŽBY:

a) Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti

 

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

 

2. pracovně výchovné činnosti s dětmi 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností dovedností 

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

c) Sociálně terapeutické činnosti

• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob 

d) Pomoc při uplatňování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

nízkoprahový princip - umožnění maximální dostupnosti a přístupnosti, možnost využít služeb anonymně, bezplatně, dobrovolně, není nutná přihláška či pravidelná docházka.

individuální přístup - ke každému uživateli volíme individuální přístup s ohledem na jeho osobnostní jedinečnost, jeho potřeby a specifičnost problému, na jehož řešení se s ním podílíme.

aktivizace k řešení své nepříznivé situace - pracovníci opakovaně nabízí aktivity, do kterých se uživatelé mohou dle svého rozhodnutí zapojit, podávají informace o důsledcích neřešení problémů.

podpora samostatnosti - pracovník poskytuje informace, na jejíchž základě se uživatel má možnost samostatně rozhodovat. Při nabízených činnostech dávají pracovníci prostor pro samostatné jednání a seberealizaci uživatelů (např. návrh a realizace vlastní akce uživatele, jednání na úřadě jen s asistencí)

kvalita a profesionalita - snažíme se službu zajišťovat v náležité kvalitě tak, aby ji poskytovali erudovaní pracovníci, kteří jsou stále proškolování v dané problematice, jsme členy České asociace streetwork (ČAS) sdružující nízkoprahové služby v ČR a členy Pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje. Pracovníci zařízení poskytují služby v souladu s platnou legislativou, předpisy organizace, metodikou zařízení a etickými kodexy.

rovnost, důvěrnost - nabízíme rovný přístup ke všem uživatelům a zachování důvěrnosti ve všech sdělovaných informacích (pokud ze zákona nepodléhají oznamovací povinnosti).

partnerství a respekt k uživatelům služby - při jednání s uživatelem k němu přistupujeme partnersky, nepovyšujeme se nad ním, ani jej neponižujeme a zachováváme všechna jeho práva a lidskou důstojnost. Pracovníci vždy respektují volbu a rozhodnutí uživatele při řešení jeho problémové situace.

křesťanský princip - při poskytování služby se nezříkáme křesťanských hodnot a hlásíme se ke 4 pilířům charitní práce dle Etického kodexu charity ČR - pravdě, lásce, spravedlnosti, svobodě. Uživatelé mají možnost využívat také duchovní podpory nebo se účastnit veřejných akcí pořádaných Oblastní charitou (např. Mše svatá, zaměřené besedy, Velikonoční oslavy).

POPIS SLUŽBY:

Sociální služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež TULiP jsou určeny všem z cílové skupiny dětí a mládeže ve věku 12 - 26 let z regionu uherskohradišťska, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o provozování a nabídku bezpečného prostoru, který slouží k navázání a udržování kontaktu s mladými lidmi, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu jejich života. Služba je poskytována ambulantně, případně terénní formou sociální práce metodou streetworku. Cílem je umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k vlastnímu aktivnímu řešení své nepříznivé situace.

Lidem od 21 do 26 let nabízíme sociální služby pouze individuální formou /např. poradenství, infoservis, doprovázení atd./

 cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

 

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je XXXXXXXX, 68603 Staré Město, IČ: YYYYYYYY .

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: XXXXXXXX, IČ: YYYYYYY .

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.