Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 13.hod - 18. hod (mimo středy a víkendy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (mimo středy a víkendy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
 • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
 • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
 • - služby jsou poskytovány zdarma
 • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
 • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
 • - není nutná žádná registrace či vstupenka
 • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Stížnosti

Hola, něco se ti na našich službách nezdá, nebo se cítíš být omezován ve svých právech? Máš možnost si podat stížnost a vyjádřit tím svoji nespokojenost…. Jak a kdy a kde?

 1.  ... ústně (kterémukoliv pracovníkovi v klubu, nebo vedoucímu) a ten si ji zapíše a dle svých sil ústně zodpoví. Případně poskytne odpověď obratem co nejdříve po poradě s týmem.   
 2. ... nebo písemně (do schránky v klubu, do ruky pracovníka či vedoucího, poštou na adresu klubu  TULiP či na adresu vedení Charity, Občanské poradny, na Krajský úřad či Veřejnému ochránci lidských práv). Pokud budeš potřebovat pomoct nebo poradit, obrať se na pracovníky, pomohou ti tvoji stížnost sepsat.
 3. Stížnost můžeš podat kdykoliv a osobně jako stěžovatel (ten, kdo si přímo stěžuje) nebo skrze zástupce (popros o zastoupení osobu, které věříš, např. kamaráda nebo pracovníka. Měl by to být jiný, než na kterého si případně jdeš stěžovat).
 4. Na ústní stížnosti bude v zařízení odpovězeno pouze ústně, na písemné bude odpovězeno písemně co nejdříve, nejpozději však do 28 dnů (pokud nebude na stížnosti datum, 28 dní se počítá ode dne vybrání Schránky na stížnosti pracovníkem).
 5. Bude ti doručena poštou, v případě když napíšeš zpáteční adresu. Jinak ti ji předá pracovník osobně do ruky při tvé nejbližší návštěvě klubu.
 6. Anonymní slušné stížnosti budou zpracovány podle postupu jako u písemných stížnosti a odpověď vyvěšena vedle Schránky na stížnosti v klubu.
 7. Anonymní vulgární stížnosti nevyřizujeme.
 8. Telefonické stížnosti jsou brány jako stížnosti ústní a platí pro ně stejný postup.
 9. V případě nespokojenosti s řešením stížnosti si můžeš podat odvolání do 14 dnů od doby, kdy ses dozvěděl řešení tvé stížnosti.

 

Stížnost a odvolání máš možnost podat na tyto adresy:

 • NZDM TULiP Nádražní 29, 686 01 Uherské Hradiště
 • Charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště 
 • nejbližší Občanská poradna, Růžová 1238, 686 01  Uherské Hradiště
 • Krajský úřad Zlínského kraje - odbor sociálních věcí, Tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín
 • Veřejný ochránce lidských práv (ombudsman) - Kancelář ombudsmana, Údolní 39, 602 00 Brno

 

 
Tvoji stížnost bereme jako přínosný podnět k zamyšlení a rozhodně nebude mít negativní vliv na tvůj další pobyt v klubu a na poskytování služeb.