Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 13.hod - 18. hod (mimo středy a víkendy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (mimo středy a víkendy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
  • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
  • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
  • - služby jsou poskytovány zdarma
  • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
  • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
  • - není nutná žádná registrace či vstupenka
  • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

O nás

NZDM TULiP vzniklo v roce 1996 původně jako Centrum volného času s nabídkou zájmových kroužků, převážně pro neorganizovanou mládež z ulice. Postupně se však  začalo odborně profilovat, až svými principy služby zcela získalo nízkoprahový charakter a stalo se skupinovým členem České asociace streetwork (ČAS).Tato asociace sdružuje vybraná nízkoprahová zařízení v rámci celé ČR. Na regionální úrovni za účelem rozvoje nízkoprahových služeb funguje Pracovní skupina NZDM Zlínského kraje, jejímž je NZDM TULiP  také členem.

 

Fungování klubu TULiP zajišťují tito pracovníci:

Mgr. et BcA. Josef Kostka - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Bc. Kateřina Kostková - sociální pracovnice, zástupce vedoucího

Bc. Radka Cázerová, Dis. - sociální pracovnice

Michaela Křepinská - pracovnice v sociálních službách

 

Od 1.9.2009 nás můžete najít na novém působišti, a to v centru města, na Nádražní 29 v 1. patře 

 

                           

                 

 

Kvalita poskytování služby byla prověřena auditem České asociace streetwork v lednu 2013