Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 14.hod - 19. hod (mimo středy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (kromě středy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
 • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
 • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
 • - služby jsou poskytovány zdarma
 • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
 • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
 • - není nutná žádná registrace či vstupenka
 • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Práva a pravidla

PRÁVA...aneb o co si můžeš říct, co si můžeš dovolit...

 • Právo bezplatně využít nabídku služeb
 • Právo na stížnost a právo hnát stížnost výš
 • Právo nahlédnout do své osobní složky
 • Právo zůstat v anonymitě
 • Právo zvolit a změnit si klíčového pracovníka
 • Právo používat věci k zapůjčení
 • Právo přijít a odejít kdykoli během otevíračky
 • Právo mít svou hlavu, tzn. názor, myšlení, víru
 • Právo na osobní svobodu a soukromí
 • Právo nezapojit se do činnosti
 • Právo podílet se na činnostech a fungování klubu
 • Právo být v bezpečí
 • Právo na informace a vzdělání
 • Právo vypovědět dohodu

 

PRAVIDLA...aneb jako všechno a všichni je máme taky my...

 • Vyhni se výhružkám, šikaně a rasismu
 • Pod vlivem alkoholu či drog nechoď na klub
 • Nevyvolávej konflikty
 • Nezapojuj do zásuvek a do kompů svoji elektroniku
 • Pokus se mluvit slušně
 • Nenos na klub zbraně
 • Žádná erotika (muckání, hlazení, časáky...)
 • Nepostávej v budově mimo otevíračku klubu
 • Nekřič (slyšíme dobře)
 • Nenič vybavení klubu
 • Nekšeftuj
 • Nekuř nám tady, nepopíjej alkohol a s těmito věcmi u nás nemanipuluj
 • Neteguj a nekresli po nevyznačených místech
 • Pokud jsi nemocný, radši se vylež doma

 

PRAVIDLA PRO AKCE
→  Jedou jen ti, co nám donesou podepsanou návratku, a to do termínu, který máš na letáčku.

   Ti co nemají ještě 18-náct musí mít návratku podepsanou od zákonného zástupce

Vždycky měj s sebou KARTIČKU POJIŠŤOVNY, bez ní Tě na akci nevezmeme.

→  Na místo srazu přijď za každého počasí. Pokud bude pršet, tak se rozhodneme zda zůstaneme na klubu nebo se pojede na akci.

→  Na akci platí stejná pravidla jako máme na klubu (např: nekouří se, nemluvíme sprostě, nikomu neubližujeme atd.)

→  Chovej se normálně, žádné "výbrky"...Taky se nám nechce Vás neustále okřikovat. Za tři upozornění na Tvé chování další akci vynecháváš.

→  Vždy si sebou vem svačinu a pití, ať nám neumřeš hlady a žízní.

 

PRAVIDLA NA POČÍTAČ
Můžeš se v jeden den zapsat pouze na jeden kompl. (U tohoto komplu může být Tvé jméno na zapisovací listině max. 2x v jednom dni) Dále během dne se již nepřesouváš na další komply.

Na každém komplu do zapsání pak můžeš pařit 30 minut, potom si dáváš dobrovolně 30 minut pauzu. Třeba na protažení Tvého těla nebo na malý žvanec. Po pauze se nezapomeň zase zapsat.

Pokud si potřebuješ vypracovat něco do školy (referát, prezentaci) či hledáš práci, brigádu, máš k dispozici bez omezení kompl č. 2 tzv. ŠKOLNÍ PC

Samo sebou si můžeš referáty vytisknout zadáčo

  

SANKCE...aneb co se může stát, když porušíš pravidlo...

1) Napomenutí

Za běžná, ojedinělá nebo málo závažná porušení pravidel udělujeme napomenutí. Má slovní formu. Napomenutí má charakter výstrahy a při dalším porušováním pravidel může být následováno tvrdší sankcí.

2) Zákaz využívání vybavení klubu

Pokud porušíš pravidla spojená s využíváním vybavení klubu (zejména PC, PS3, šipky, boxovací pytel atd.) můžeš získat STOPku na jejich využívání.

3) Odpracování škody

Když porušíš pravidla tím, že zničíš práci jiných, vybavení zařízení, přičemž lze škodu vlastní prací napravit (vyčištění, slepení...) může Ti být udělena tato sankce.

4) Zaplacení škody

Porušíš-li pravidla tím, že úmyslně nebo chováním v rozporu s pokyny pracovníků zničíš vybavení zařízení, prostory zařízení nebo budovu, ve které zařízení sídlí, můžeš být vyzván k úhradě škody.

5) Stopka na jeden den

Když porušíš pravidla tím, že se chováš neslušně k druhým, nadáváš jim, posmíváš se, jsi drzý, vyhrožuješ jim, vyvoláváš konflikty, vyjadřuješ se vulgárně, rasisticky; nebo v tomto smyslu gestikuluješ, pokud použiješ v tomto kontextu drobnou agresi (žduchání, stavění se do cesty) a to vše vážným způsobem nebo opakovaně, po předchozích napomenutích, můžeš obdržet sankci v podobě STOPKY na jeden den na KLUB

6) Stopka až na dva dny

Pokud porušíš pravidla tím, že na klubu manipuluješ se zbraněmi, otevřeným ohněm, chemikáliemi a jinými nebezpečnými předměty a látkami, může Ti být udělena sankce v podobě STOPky až na dva dny.

7) Stopka až na týden

Když porušíš pravidla tím, že na klubu manipuluješ s měkkou drogou, ničíš zařízení nebo jeho majetek tím, že na něj čmáráš a teguješ, může Ti být udělena sankce v podobě STOPky až na týden.

8) Stopka až na měsíc

Když porušíš pravidla tím, že na klubu konzumuješ drogu, alkohol nebo zde kouříš, může Ti být udělena STOPka  až na jeden měsíc.

9) Stopka až na tři měsíce

Pokud porušíš pravidla tím, že na klubu manipuluješ s tvrdou drogou, dopustíš se krádeže, úmyslně poškodíš majetek jiného nebo zařízení, jednáš velmi agresivně nebo napadneš druhého, vyhrožuješ jinému zbraní, může Ti být udělena STOPka až na tři měsíce.

10) Předání policii

Je-li Tvoje chování na klubu trestným činem, nebo nemůže-li udělení sankce dostatečně zajistit ochranu práv uživatelů na klubu, může být porušeno Tvoje právo na bezpečný prostor a anonymitu přivoláním policie.

 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (např. poradenství, řešení krizových situací, doprovod do institucí) NENÍ V PŘÍPADĚ STOPEK OMEZENO - VŠE LZE PROJEDNÁVAT V KONTAKTNÍ MÍSTNOSTI NZDM TULiP