Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 13.hod - 18. hod (mimo středy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (kromě středy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
  • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
  • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
  • - služby jsou poskytovány zdarma
  • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
  • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
  • - není nutná žádná registrace či vstupenka
  • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Aktuálně

 První pomoc

Jako téma červencové prventivní besedy jsme si zvolili První pomoc. Na preventivku dorazilo šest uživatelů. Vzhledem k tomu, že teď o prázdninách je toto téma velmi aktuální, zaměřili jsem se především na prevenci úrazů. Poté jsem společně rozproudili debatu o tom, kdo z účastníků má jakou osobní zkušenost s poskytováním první pomoci. Zopakovali jsem si důležitá telefonní čísla v rámci přivolání pomoci a v části teoretické jsem se pobavili o postupech, jak v konkrétní situaci zareagovat. V neposlední řadě jsme si pověděli o různých formách poskytnutí pomoci. Uživatelé se aktivně zapojovali do diskuze a téměř každý obohatil naše povídání o vlastní zkušenost nebo názor. Rovněž uživatelé prokázali dobré vědomosti, jak se zachovat při přivolání nebo poskytnutí pomoci.

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Beton

Ve čtvrtek 18.7.2019 jsme měli na klubu akci Beton. V jejím průběhu jsme z betonové směsi a tátky vyráběli různé dekorační předměty - svícny, obaly na květináče, trpaslíky apod. Na začátku akce jsme zúčastněné seznámili s bepečností práce. Během práce bylo potřeba si dávat pozor hlavně na cement, který je v betonové směsi. Co dělat, když by se někomu ze zúčastněných dostal do oka a jak si chránit pokožku při kontaktu s ním. Poté jsme se zúčastněným vysvětlili postup práce - přípravu směsi, poměry, postup práce, schnutí a dali jsme se do díla. Každý se zaměřil na předmět svého zájmu a postupně jsme balkon zaplnili nejrůznějšími výrobky.

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Plackovaná

Dnes se na klubu konala akce Plackovaná. Každý z účastníků měl možnost, vyrobit si dvě placky, dle své představy. Zúčastnění si našli na internetu svůj "vyvolený" obrázek, ten si v programu vložili do šablony tak, aby vypadal k světu. Šablonu s obrázkem jsme vytiskli. Zájemci si ji pak vystřihli, což byl hodně častý kámen úrazu a někomu se to povedlo až na několikátý pokus. Poté si obrázek vložili do plackovacího stroje a za odborného vedení si vylisovali placky. Toť vše - krásné, jednoduché, praktické :)

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Jak přežít léto

Jako téma dnešní preventivní besedy jsme si zvolili, jak přežít léto. Odpoledne se na preventivku sešlo osm uživatel, kteří si nejen informace vyslechli, ale téměř každý přispěl do následné diskuze svými dotazy, zkušenostmi nebo připomínkami. Tato beseda byla pro všechny zúčastněné velmi prospěšná a také poučná. Povídali jsme si o nástrahách, ať už v rámci bezpečnosti např. u cyklistiky, také o tom, jak se zachovat, když se někdo v našem okolí topí. Zopakovali jsme si, jak poskytnout první pomoc a při této příležitosti jsem se naučili, jak postiženého uložit do stabilizované polohy. Řekli jsme si několik slov o tom, jak předcházet úpalu, úžehu a také to, jaké ochranné pomůcky používat a jak se správně chovat při opalování a dlouhodobějšímu pobytu na slunci. Připomněli jsme si něco o pravidlech zvýšené hygieny v letních měsících. Na závěr jsme si naše povídání ještě zpestřili několika osobními zážitky z různých pobytů. 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Sacher dort

Tato akce měla být zahájením dortové sezony. Vzhledem k úrovni zapojení uživatel se však dortová sezona konat nebude :) Do akce se zapojilo jen pět uživatelů, ale včetně některých odborníků z cukrářského oboru. Dorty často na klubu nepečeme, o to víc jsme se snažili držet postupu, který sice není složitý, ale na kterém o to víc záleží. Těsto se nám nakonec povedlo a dokonce se i pěkně upeklo. Vychladlý korpus jsme mírně skrojili do roviny a poté rozkrojili a natřeli marmeládou uvnitř i po stranách. Druhý den jsme udělali polevu a dort polili a nutno dodat, že vydatně! Všem, kdo dort ochutnali, chutnal a byl i lahůdkou na pohled...škoda jen té slabší účasti...většinu dortu tak museli sníst chudáci pracovníci :)

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Potisky

Na dnešní odpoledne 4.6.2019 jsme si naplánovali potisky na trička, vaky a tašky. Na tuto akci jsme se moc těšili a také jsme se sešli v hojném počtu, přišlo celkem jedenáct uživatelů. Nachystali jsme si nůžky, doplnili barvu do tiskárny, žehličku, podložku na žehlení, fotky, které si uživatelé vybrali dopředu a mohli jsme začít. Pořídili jsme speciální fólie na světlý textil, na které se natiskly obrázky na inkoustové tiskárně, také fotky, nápisy a ty se potom nažehlovaly na připravená trička a batohy. Někdo si vybral citát, někdo zamilovanou fotku nebo si rovnou vytvořil koláž fotek. Procvičili jsme si u toho úpravu fotek a  poučili se o bezpečnosti práce, jelikož jsme pracovali se žehličkou. Všichni pracovali s nadšením, akce byla vydařená a účastníci byli se svými výrobky spokojeni. 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Tik Tok

Ve čtvrtek 23.5.2019 se na klubu konala preventivní beseda o aplikaci Tik Tok. Nakonec se sešlo sedm posluchačů. V preventivní besedě jsem se bavili o tom, kde a jak tato aplikace vznikla, k čemu slouží a jak a kým může být zneužita. Právě na tuto oblast jsme navázali v další části besedy, která byla zaměřena na sexuální predátory, číhající na síti, kteří mohou člověka kontaktovat třeba právě prostřednictvím této, ale i jiných aplikací. Pustili a rozebrali jsme si několik videí na toto téma a diskutovali o problematice. Obsah videí některé zaskočil. Nakonec jsme si dali několik rad, jak se zachovat ve chvíli, kdy člověka kontaktuje sexuální agresor.

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Grilovačka

Na čtvrtek 16.5.2019 jsme si naplánovali grilovačku. Žádná složitá věc. Maso jsem si naložili den předem. Ve čtvrtek odpoledne jsem si vytáhli gril na náš skromný balkónek a po třetí hodině se dali do grilování. Všichni zúčastnění byli poučeni o bezpečnosti a  potřebě dodržovat hygienické standardy chování. Rozdělili jsme si úkoly a dali se do práce. Někdo krájel zeleninu, jiný hlídal gril a obracel maso, další se postarali o sevírování a samozřejmě potřebný úklid a mytí nádobí. Zkrátka a dobře, kdo chtěl ochutnat dobrotu z grilu, musel přiložit ruku k dílu...a tak to má být! ;)

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Karaoke - soutěž

První květnový pátek na klubu proběhla soutěž v karaoke. S nápadem přišel jeden z našich uživatelů. I když jsem rozdávali přihlášky s dostatečným předstihem, nebýt několika přítomných, kteří se do akce zapojili spontánně, neměli bychom kvůli absenci přihlášených koho poslouchat. Nakonec se ale našlo dostatek účinkujích a tak mohla odborná porota i publikum ocenit jejich výstupy. Samozřejmě, že vše proběhlo v náležité atmosféře a program byl zakončen vyhlášením vítězů a předáním diplomů a zasloužených cem.  Zpěvu zdar! 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Eko

Ve čtvrtek 25.4.2019 se na klubu konala preventivní beseda s názvem Eko. Jak z názvu vyplývá, obsah se týkal ekologie.  Nejprve jsem si představili akci Ukliďme Česko, která je poslední dobou k vidění a slyšení v médiích. Představili jsme si myšlenku akce, kdo ji realizuje a jak je možné se do akce zapojit. Poté jsme se v besedě zaměřili na sběr a třídění odpadu. Pobavili jsme se o tom, jak je možné který odpad dále využít a proč je nezbytné odpady třídit. Ukaázali jsme si příklady z praxe, různou podobu sběrných nádob a jejich umístění na území Uherského Hradiště (mapka na stránkách města). Více jsme se zaměřili na nový druh sběru - potravinářských tuků - a ukázali si, kde v naší blízkosti můžeme takový kontejner najít. Nakonec jsem si pustili kratičký dokument o třídění odpadu v našem městě a krátce podiskutovali - bohužel nikdo nenašel odpověď na to, kde končí jeho odpadky, zda na skládce, či ve spalovně...což je na zamyšlenou.

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.


Velikonoční tvoření

Na odpoledne 16.4. 2019 jsem si naplánovali velikonoční tvoření. Nachystali jsme si spoustu výtvarných potřeb a začali jsme tvořit. Někdo si vyrobil přáníčko, druhý namaloval a polepil vajíčka a vyrobil z nich zápich do květináče. Také jsme vystřihovali z filcu králíčky a kuřátka. I když nás bylo jen pár, všichni byli moc šikovní a výrobky byly moc pěkné a pestré. Jistě udělaly radost doma maminkám. Celé odpoledne jsme si také povídali o tom, jak uživatelé s rodinami tráví Velikonoce, jaké dodržují zvyky apod. Bylo to příjemné odpoledne :) 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Vítání jara

V úterý 9. 4. 2019 jsme u nás vítali jaro :) Akce probíhala celé odpoledne a byla rozdělena na dvě části. Ta první spočívala ve výsadbě bylinek, kytiček a dalších rozličných rostlin na našem balkónku. Ta druhá "zásobovací" ve výrobě pomazánek. I když se ze začátku zdálo, že se skoro nikdo nezúčastní, nakonec se do akce zapojilo osm uživatelů. Ti odvážnější, co se nebáli ušpinit od hlíny, sázeli a přesazovali. Ti "hladovější" zase kuchtili. Nakonec se vše podařilo a balkón se změnil k nepoznání a všichni byli zasyceni. Snad se nám sazeničky ujmou a "zahrádka" nám bude dlouho dělat radost a třeba přinese i nějaký ten plod ;)

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Dredy

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jsme si naplánovali vyrábění umělých dredů. Nakoupili jsme spoustu barevné vlny na tvoření, gumičky do vlasů a pustili se do práce. O pletení dredů byl veliký zájem. Celkem dorazilo devět uživatelů a dokonce mezi nimi byli i tři kluci. Ukázali jsme uživatelům, jak se s vlnou pracuje, vysvětlili jsme si celý postup a šli na věc. Poučili jsme se, že zpracovávání vlny se nazývá plstění. Každý si vybral barvu, jaká se mu líbila. Někdo si vyzkoušel jen jeden dred, další si jich udělal hned několik . Dredy vypadaly moc hezky a někteří si je nechali i naplést do vlasů. Povídali jsme si u práce také o tom, jaký je rozdíl mezi pseudo dredy, fake dredy a opravdovými dredy. Bylo to fajn tvořivé a poučné odpoledne :)

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Sociální inteligence

Na odpoledne 28. 3. 2019 jsme si na klubu připravili preventivní besedu na téma sociální inteligence. Zúčastnilo se celkem patnáct uživatelů. Nejdříve proběhla část teoretická, kde jsme si vysvětlili podstatu tohoto termínu , co tento pojem vlastně znamená atd. Řekli jsme si společně také něco o vzniku řeči, vysvětlili jsme si význam a vznik některých mezi uživateli méně známých pojmů jako např. komunikace verbální a nonverbální, použití těchto forem v praktickém životě. Poté jsme si v rámci řeči těla uvedli mnoho příkladů v praktické ukázce. I zde se uživatelé spontánně zapojovali. Tato beseda byla pro všechny přínosná hlavně tím, že měli možnost slyšet řadu příkladů a zkušeností z běžného života, dozvěděli se také mnoho nových informací a mají možnost je efektivně využít dle svých konkrétních potřeb ať už ve škole nebo při jednání na úřadech či pracovních pohovorech. A samozřejmě i mezi svými kamarády... :) 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Jarní šátečky

Na dnešní odpoledne 19.3.2019 jsme si naplánovali pečení šátečků z listového těsta. Na tuto akci jsme se moc těšili. V plánu byly jak slané, tak sladké šátečky . Nakoupili jsme spoustu ingrediencí a pustili se do toho. Sešlo se celkem pět zájemců o akci. Hezky jsme si rozdělili práci a šlo nám to pěkně od ruky. Někdo se pustil do válení těsta, někdo v kuchyni chystal slanou náplň z osmažené cibule, slaniny a kysaného zelí, dochucené červenou paprikou a kmínem. Sladké jsme plnili marmeládou, povidly a nutelou, upečené jsme posypali cukrem. Ze zbytku těsta jsme upekli slané tyčinky. Všem výsledky naší společné práce chutnaly a šátečky mizely pod rukama a bylo vidět, že vaření a pečení mají uživatelé v oblibě.

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

 

Šperky z pryskyřice

Na dnešní odpoledne 14.3.2019 jsme si naplánovali výrobu šperků z pryskyřice. Nachystali jsme si přívěsky - lůžka s očky ve tvaru kolečka, kotvy, oválku či ozdobného rámečku. K dalšímu tvoření jsme potřebovali obrázky, fotky, třpytky a spoustu výtvarných potřeb a pustili jsme se do toho. Sešlo se celkem osm uživatelů. Každý mohl ukázat, jakou má fantazii a vyrobit si šperk podle svého gusta. Někdo zalil do pryskyřice jen obrázek, druhý zalil třpytky, jiný obojí. Nachystané šperky se musely dát zaschnout do druhého dne, pak jsme je navlékli na kůži. Povedly se velice pěkné přívěsky, byly barevné a pestré. Takovéto šperky jsme vyráběli poprvé a velice se nám to zalíbilo. Spotřebovali jsme veškerý materiál a určitě akci zopakujeme. Velice nás potěšilo, že se do akce zapojil i jedn uživatel, který vyrobil šperk pro maminku jako dárek. 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Sportovní odpoledne na Orlovně

Na dnešní den 28.2.2019 jsme si naplánovali sportovní odpoledne v nedaleké tělocvičně Orla. Nachystali jsem si pomůcky a společně s uživateli vyrazili. Sešlo se celkem devět nadšených sportovců. Všichni se těšili, že si můžou dát pořádně do těla a vyřádit se. Nejvíce se hrál fotbal. Kopání do balonu si oblíbila hlavně děvčata. Některým se hodily zkušenosti nabité v kroužcích, které dnes mohly uplatnit. Hrál se také badminton, někteří zkoušeli žonglování s tyčkami. Také jsme sebou měli novou sadu na slackline a tu jsme museli vyzkoušet. Natáhli jsme ji přes celou tělocvičnu a zkoušeli balancovat na nataženém laně. Byla celkem legrace se na něm udržet. Všichni jsme se příjemně odreagovali a pro všechnY to bylo moc fajn odpoledne :)

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Hamburgery

Na pátek 22.2.2019 jsme si naplánovali výrobu hamburgerů. Sešlo se celkem osm uživatelů, kteří měli zájem se na přípravě této dobroty podílet. Připravili jsme si potřebné suroviny, řekli jsme si něco k pravidlům bezpečnosti, poté jsme si rozdělili úkoly a dali se do díla. Holky se snažily a s chutí se chopily každé práce, dokonce ani na krájení masa a cibule nikdo nežehral. Nejmladší z účastníků se ujal výroby dresinku , radost pohledět. Zatím, co děvčata krájela vše potřebné, vedoucí Pepa nám namlel maso, ještě také vytvořil formičku z pet láhve, to abychom měli hamburgery jak se patří do tvaru a už rozehříval na balkoně gril. Nosili jsme mu takto připravené maso a protože nám šla práce pěkně od ruky, měl Pepa s grilováním celkem kalup, za chvíli se vůně linula po celém klubu. Na velké táci jsme si dali nakrájené bulky, natřeli dresingem, pokladli sýrem a zeleninou a hamburgry jak se patří obložili. Nejen, že náramně vypadaly, ale také náramně chutnaly.

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Valentýnské muffiny

V úterý 12. 2. 2019 jsme na klubu pekli muffiny. Nejprve to vypadalo, že se ani akce neuskuteční, protože se nikomu nechtělo nic dělat, ale nakonec jsme uživatele do práce motivovali a ti co se zapojili, nelitovali. Jelikož odměna byla vskutku famózní. Zúčastnilo se celkem osm uživatelů, nejprve jsme si zopakovali pravidla bezpečnosti a následně se pustili do díla. Nejprve jsme začali s přípravami surovin na těsto, největším oříškem bylo pro děvčata rozklepnutí vajíčka, ale i to si nakonec všechna vyzkoušela a naučila. Umíchali jsme tedy těsto, které jsme ještě vylepšily jablky a kakaem, poté jsme jím naplnily připravované papírové košíčky a upekli. Vůně se šířila celým klubem. Muffiny jsme ještě ozdobili šlehačkou a barevnou rýží. Vypadaly moc hezky a jen se po nich zaprášilo. Děvčata si při práci vyzkoušela nejen svoji šikovnost, ale také kreativitu a týmovou spolupráci. Nyní mají možnost si podobnou laskominu připravit také doma :) 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Agrese a šikana

Druhou letošní preventivní besedou (7.2.2019) bylo myslím dost aktuální téma a to agrese a šikana. Je to problém, se kterým se můžeme setkat často, jak v rodině, ve školách, tak přes mobilní sítě, na ulici, v různýách sportovních klubech apod. Zájemců o téma se sešlo celkem osm. Měli jsme přichystanou prezentaci a dvě krátká videa - příklady šikany v animované podobě. S uživateli jsme si povídali o osobních zkušenostech se šikanou a rozebírali jsme obsah videí. Probrali jsme, kdo se může stát obětí a kdo bývá nejčastěji agresorem, jaké druhy šikany existuj, jak se chovají agresoři a jak se vlastně pozná, že se dotyčný šikanován. Také jsme se zmínili o tom, jak situaci řešit, pokud se do ní dostaneme. Beseda se myslím povedla a bylo vidět, že o ni mají uživatelé zájem. 

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Dancepad odpoledne

Na dnešek 24.1.2019 jsme si připravili tančení na dancepad podložce. Uživatelé se na tento den těšili a také jich přišlo devět. Hned, jak jsme otevřeli klub, stáli u dveří první zájemci. Sundali boty a šli na to. V čem spočívá dancepad? Na obrazovce se pouští písničky a program ukazuje šipky, kam má dotyčný na podložce šlápnout pro započtení bodů. Je třeba trefu správně načasovat do rytmu hudby. Kdo se trefí nejvíckrát, má nejvíce bodů ;) Program umožňuje i vobu různých obtížností. Někteří stáli na podložce poprvé, pro jiné to byla již tradiční akce. Každopádně bylo veselo, jelikož to není zrovna lehké a chce to mít rytmus. Dost jsme se nasmáli a opravdu nás to bavilo. Někteří dokonce tancovali ve dvojicích - jeden na podložce a druhý vedle. Zkrátka vydařené odpoledne :)

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Šmejdi

Na dnešní odpoledne (17.1.2019) jsme vybrali jako téma preventivní besedy téma Šmejdi. Sešli jsme se v hojném počtu, přišlo celkem 13 uživatelů. Bylo vidět, že je to pro ně zajímavé a aktuální téma. Na obrazovnce jsme si pustili prezentaci, kde bylo pár obrázků k tématu a samozřejmě základní informace, které jsme podrobili v debatě. Povídali jsme si, kdo sjou šmejdi, co dělají, co je jejich cílem. Spousta z nám měla i osobní zkušenosti, což bylo velkým přínosem. Někdo měl zkušenosti osobní, jiný zase z rodiny, kdy se nychytala např. babička (na super předváděčce, kde nabízeli předražené hrnce, deky apod. ). Také jsme si řekli, jak se bránit, jak předejít takovým nákupům a nenaleťet. Pověděli jsme si i něco o falešných prodejcích na internetu, o nekvalitních a fake výrobcích, jak rozeznáme kopii od originálu. Důležité bylo, abychom jsme se poučili o tom nejdůležitějším (když už naletíme) - jak odstoupit od smlouvy, případně, jak reklamovat koupi nevyhovujícího zboží. Bylo to velice fajn, zejména probrat osobní zkušenosti. Na závěr jsme si pustili film Šmejdi od české režisérky Silvie Dymákové, která čerpala z vlastních zkušeností a natáčela takové akce skrytou kamerou.    

Akci spolufinancoval Zlínský kraj z projektu "Akční klub" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Vánoční povídání s výrobou přáníček

Dnes jsme vzhledem k blížícím se svátkům měli naplánováno povídání o Vánocích spojené s výrobou přáníček. Zájemci se na dnešní odpoledne těšili. Zúčastnilo se jich celkem šest. Zapálili jsme si vonné svíčky, nachystali jsme perníčky a křupky k občerstvení. Připravili jsme si pro uživatele pěkné povídání o tradicích, o tom, jak prožívají svátky v jiných zemích, kdy zdobí stromeček, kdo nosí dárky apod. Také jaký je největší stromek na světě a hlavně, jaké má kdo přání. Na tvoření jsme si připravili různé barevné papíry, hvězdičky, razítka, třpitky a pustili jsme se do toho. Někdo stříhal, jiný lepil jednoduchá přání, jiný skládal přáníčka složitá, kde vznikl 3D efekt stromečku. Musím říct, že všem se přáníčka velmi povedla a jistě udělají mnoho radosti. Celkově se odpoledne moc povedlo a navodili jsme si příjemnou vánoční atmosféru. 

 

Perníčky

Na dnešní odpoledne 4.12.2018 jsme si naplánovali pečení a zdobení perníčků. Zúčastnilo se celkem sedm děvčat. Jako u každé kulinářské akce jsme si na náš nejvetší stůl nanosili všechny suroviny a pustili jsme se do díla. Holky měřily a odvažovaly suroviny radost pohledět, některá z děvčat už měla za sebou čerstvou zkušenost s pečením, kdy pekly doma s maminkou nebo babičkou a bylo vidět, že jsou již "ostřílené pekařky". Dílko jim šlo od ruky a plechy se plnily, brzy se klubem nesla libá vůně dobroty. Nejvíce se děvčata těšila na zdobení a je na bíledni, že na každou z nich se v nemalé míře dostalo. Perníčky vypadaly skvostně nazdobeny a kdo doposud neměl zkušenost, mnohému se přiučil. Na závěr naší práce jsme se rovnou pustili ještě také do ochutnávání...mňam :)   

Adventní věnce

Na dnešní společnou akci jsme se sešli v hojném počtu. Uživatelé se těšili, jelikož cílem byla výroba adventních věnců, které si mohli odnést domů. Na tvoření jsme měli spoustu řetězů, mašlí, svíček, kouliček a jiných ozdob. Všichni se s nadšením pustili do práce. Jelikož jsme pracovali s tavnou pistolí a nůžkami, řekli jsme si pár rad z oblasti bezpečnosti práce. Bylo fajn, že každý mohl ukázat svou tvořivost a fantazii. Některé holky omotávaly řetězy a na ně lepily ozdoby, jiné se naučily techniku vypichování organzou. Vedoucí Pepa dokonce nasprejoval věnec zlatou barvou. Tudíž jsme si ukázali víc technik a naučili se nové věci. Věnce se moc povedly, někdo vyrobil do jednoho barevného odstínu, jiný vícebarevný. Bylo fajn, jak jsme všichni spolupracovali, pomáhali si a radili si navzájem. Akce se opravdu povedla, nadšení a radost byla vidět. 

Akci podpořil Zlínský kraj z projektu "Zabij nudu akcí v klubu!" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

 

Nervy na uzdě

Nadnešní preventivní besedu jsme si připravili aktuální téma Nervy na uzdě. Je to problém , se kterým se setkáváme velice často. Bojujeme s tím a málo kdo opravdu umí udržet nervy na uzdě. Proto jsme chtěli uživatelům vysvětlit, že je to vše o komunikaci. Zúčastnilo se celkem šest uživatelů, kteří se zapojili do debaty a neslouchali. Vedoucí Pepa jim uvedl konkrétní příklady komunikačních strategií (prohra, výhra, kompromis, synergie). Také mluvil o tom, že je dobré nechat druhého vyslechnout až do konce, abychom věděli, co nám vlastně chce říct. Také jsme se bavili o tom, proč je někdy dobré ustoupit a jindy si stát za svým. Občas se může samozřejmě debata vyhrotit, když druhého nepochopíme a proto je dobré, umět si situaci vyhodnotit a vykomunikovat. Musíme se naučit pracovat hlavně sami na sobě, v tom je základ dobré komunikace. Důležité je také umět přiznat chybu.

Akci podpořil Zlínský kraj z projektu "Zabij nudu akcí v klubu!" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Pomazánkové odpoledne

Odpoledne 6.11. jsme se sešli na klubu, abychom si v rámci dopředu plánované akce vyrobili společně několik druhů pomazánek. Jelikož už jsme s děvčaty celkem sehraný tým, během krátké chvilky jsme si rozdělili úkoly a pustili jsme se do díla. Připravili jsme celkem tři druhy pomazánek - vajíčkovou, budapšťskou a salámovou. Dnes jsme měli poprvé možnost při naší práci použít pomocníka, v podobě nového kuchyňského robota, který tímto u nás slavil premiéru. Důkladně jsme si prostudovali návod, také jsem děvčata poučila o dodržování pravidel bezpečnosti. Připravili jsme si na stůl spoustu surovin, každý se chopil svého úkolu a práce šla všem krásně od ruky. Hotové pomazánky jsme natírali na veku nebo toustový chléb, kdo chtěl, mohl si chlebíčky ještě vylepšit připravenou zeleninou, nastrouhaným sýrem nebo šunkou. Uživatelé tak dali prostor své fantazii a kreativitě. Pomazánky se nám moc povedli a všichni se dosyta nabaštili a v neposlední řadě se naučili novým jednoduchým receptům, které si již dokáží vyrobit také sami.

Akci podpořil Zlínský kraj z projektu "Zabij nudu akcí v klubu!" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Přespávačka

Na dnešní akci jsme se opravdu dlouho nejen těšili, ale také připravovali. Návrhů, co a jak by si kdo představoval, bylo hodně...a konečně je to tady. Né, že by se nás sešlo nějak moc co do počtu, ale partu jsme vytvořili bezvadnou. Hned když jsme se sešli, řekli jsme si něco k pravidlům a dobrodružný večer mohl začít. Ano, jak jinak, začali jsme samozřejmě přípravou večeře, kterou jsme zároveň pojali jako soutěžní disciplínu. Domluvili jsme se na výrobě pomazánek a pracovali ve družstvech. Dopředu už měl každý vylosováno s kým bude soutěžit a jaký druh pomazánky má za úkol udělat. Děvčata pracovala s nadšením, radost pohledět. Mezi tím vedoucí Pepa připravil "opravdový mikrofon", to aby byl dnešní večer prostě fakt cool. Proběhlo vyhodnocení pomazánek, kde nebylo vítěze ani poražého, jelikož všechny byly prostě excelentní, všichni jsme si dali pěkně do trumpety. Večer jsme potom ještě zpívali, hráli jsme různé hry a užili jsme si spoustu zábavy a legrace, spát jsme šli hoodně pozdě. Ráno nám Pepa připravil čaj a po snídani jsme se plni zážitků a dojmů odebrali domů. Byl to hezky prožitý večer, kde jsme se naučili také spoustu nových věcí. :)         

Akci podpořil Zlínský kraj z projektu "Zabij nudu akcí v klubu!" určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování.

Dobrodružné lívance

V pondělí 22. října proběhla na klubu akce Dobrodružné lívance, kterou měly na starost dvě uživatelky...nutno podotknout, že se akce vydařila, o čemž nejsou žádné důkazy, protože se všechny snědly ;)